Autobackup Registry – дозволяє автоматично зберігати реєстру при перезавантаженні і зберігати копії зазначену кількість днів.

Автоматичний бекап реєстру

Щоб кожен завантаженні системи, зберігати резервну копію системного реєстру, помістіть ярлик файлу abr.exe в автозавантаження. Тепер при кожному старті системи, в папці C:\Windows\ABR\ (у вас може бути інша буква системного розділу) буде збережуться повна копія необхідних файлів для відновлення реєстру.

Залежно від розрядності вашої Windows запустити відповідний файл (restore.exe або restore_x64.exe) та реєстр буде відновлений тією датою, коли він був створений.

Налаштування для просунутих користувачів

Програма представляє із себе командну оболонку, для якої можна вказувати спеціальні ключі.

Параметри abr.exe:

abr.exe [ключі] backup_path

backup_path – зберігати бекапи у вказаний каталог (за умовчанням: %SystemRoot%\ABR)

ключі:

/i – встановити службу

/u – видалити службу

/days:n – автоматично видаляти бекапи старше n днів (за замовчуванням: 15)

Параметри restore.exe:

restore.exe [ключі] system_drive_letter

system_drive_letter – буква системного диска (тільки для неактивних систем)

ключі:

/nr – не перезавантажувати систему

  • запуск restore без параметрів відновить збережений реєстру (у каталозі запуску) для активної системи.
  • для неактивних систем необхідно вказувати параметр запуску букву диска, де знаходиться цільова система.

Папки з бекапом створюються з іменами поточної дати, приклад 2018-03-22. Якщо сьогодні до прикладу була створена копія реєстру, то для повторного запуску утиліти, вам потрібно видалити папку з поточною датою.

Розмір: 150 КБ
Інтерфейс: Англійський
Платформа: Windows XP/Vista/7/8/10

Завантажити registry Autobackup

Дзеркало Autobackup registry